Cẩm nang nhà đất

Môi giới bất động sản không được hành nghề tự do từ 01/01/2025

25-12-2023 09:07
Từ 01/01/2025, cá nhân thực hiện hoạt động môi giới bất động sản không được hành nghề tự do mà phải hành nghề trong một doanh nghiệp theo Luật Kinh doanh bất động sản 2023. Theo Điều 61, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới...

Đóng