Dừng thông báo công trình cao tầng tại Hà Nội buộc phải có 3 tầng hầm

10/06/2016 08:27

Mới đây, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội (QH-KT) đã có thông báo số 2929/TB-QHKT thay thế thông báo 1823/TB-QHKT về việc công trình cao tầng phải bố trí tối thiểu 3 tầng hầm để xe và xây dựng nhà vệ sinh công cộng.

quy định bắt buộc phải có 3 tầng hầm
UBND TP. Hà Nội dừng thông báo công trình cao tầng buộc phải có 3 tầng hầm

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của thành phố, Sở QH-KT đã tổ chức cuộc họp với các Sở, ngành liên quan vào ngày 20/5 và ngày 1/6 để đề xuất và nghiên cứu các quy định, chính sách cụ thể trên cơ sở đó tổng hợp các ý kiến liên ngành báo cáo UBND thành phố.

Giám đốc Sở QH-KT Hà Nội cho biết, trong thời gian chưa có quy định của UBND thành phố, Giám đốc Sở yêu cầu các đơn vị, phòng, ban, tiếp tục duy trì việc giải quyết hồ sơ, công văn theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy hoạch, quy chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và chỉ đạo của UBND thành phố, nhằm đảm bảo tiến độ theo quy định để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc của Sở theo nhiệm vụ, chức năng được giao.

Thông báo nêu rõ: "Thông báo này thay thế thông báo số 1823/TB-QHKT ngày 14/4/2016 của Sở QH-KT”.

Liên quan đến thông báo về quy định trong thiết kế xây dựng phải bố trí tối thiểu 3 tầng hầm trước đó, theo chỉ đạo của Thành ủy về việc bố trí tối thiểu 3 tầng hầm đảm bảo đỗ xe của dân cư và thành phố, xây dựng nhà vệ sinh công cộng, Sở QH-KT đã có thông báo số 1823/TB-QHKT về việc phải có tối thiểu 3 tầng hầm để xe và xây dựng nhà vệ sinh công cộng tại các công trình, trung tâm thương mại, khu đô thị.

Quy định này đã thu hút sự quan tâm của trường địc ốc Hà Nội từ cả phía doanh nghiệp lẫn người dân và vẫn đang có nhiều ý kiến khác nhau trong đó đặt ra nhiều lo lắng băn khoăn.

Sau đó, vào ngày 12/5, TP. Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các sở, ngành chức năng. Theo đó, UBND thành phố giao Sở QH-KT chủ trì và phối hợp với các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Sở Tư pháp, nghiên cứu và đề xuất các chính sách, biện pháp để cụ thể hóa nội dung chỉ đạo của Thành ủy.

(Theo Trí thức trẻ)
Tìm kiếm theo từ khóa: Từ khóa,